Danh mục: #Hastag Business VN

Hastag Business Việt Nam là dự án được nhà RIO Book phát triển để giúp các bạn trẻ trên khắp cả nước có cái nhìn đúng đắn về việc kinh doanh, marketing trên đa phương tiện. Mở rộng và khai thác các khía cạnh trong từng lĩnh vực, giúp người đọc có góc nhìn đa chiều về những bài học thực tiễn từ những người kinh doanh thành công. Những cuốn sách hay về khởi nghiệp có tại Mobiwriters.

#Hastag Business VN

Hastag Business Việt Nam là dự án được nhà RIO Book phát triển để giúp các bạn trẻ trên khắp cả nước có cái nhìn đúng đắn về việc kinh doanh, marketing trên đa phương tiện. Mở rộng và khai thác các khía cạnh trong từng lĩnh vực, giúp người đọc có góc nhìn đa chiều về những bài học thực tiễn từ những người kinh doanh thành công. Những cuốn sách hay về khởi nghiệp có tại Mobiwriters.

Hiển thị tất cả 3 kết quả